Hur bra är jag

Vi vore mycket tacksamma om du skulle vilja...